Regulamin serwisu

1. Zgłoszenie strony do serwisu uznaje się za akceptację jego regulaminu.

2. Zgłoszenia strony może dokonać tylko jej uprawniony do tego przedstawiciel.

3. Zgłoszenie musi zawierać zgodny ze stanem faktycznym i napisany poprawną polszczyzną, unikalny opis.

4. Administracja serwisu może dokonywać zmian we wszystkich zgłoszeniach niezgodnych z regulaminem lub przepisami prawa.

5. Za zgłoszenie odpowiedzialność ponosi wyłącznie zgłaszający.

6. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu. Treść regulaminu wraz ze zmianami publikowana jest na łamach serwisu.